Niepoprawna pisownia

prezęcie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prezencie

Poprawna pisownia