Niepoprawna pisownia

pregmatyczni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pragmatyczni

Poprawna pisownia, znaczenie: odnoszący się do nurtu pragmatycznego – oparci na faktach, autentyczni.


Niepoprawna pisownia

prakmatyczni

Niepoprawna pisownia