Poprawna pisownia

prawostronny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prawo stronny

Niepoprawna pisownia