Niepoprawna pisownia

prawirz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prawisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prawiż

Niepoprawna pisownia