Niepoprawna pisownia

prawdziwom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prawdziwą

Poprawna pisownia