Niepoprawna pisownia

prawdomuwny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

prawdomówny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prawdo mówny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdo-mówny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

prawdo muwny

Niepoprawna pisownia