Poprawna pisownia

późny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

puźny

Niepoprawna pisownia