Poprawna pisownia

poznacie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po znacie

Niepoprawna pisownia