Niepoprawna pisownia

pożądni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

porządni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porzondni

Niepoprawna pisownia