Poprawna pisownia

powtórek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powturek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poftórek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po wtórek

Niepoprawna pisownia