Poprawna pisownia

powinnam była

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powinam była

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powinnambyła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po winnam była

Niepoprawna pisownia