Niepoprawna pisownia

powieżona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powierzona

Poprawna pisownia