Niepoprawna pisownia

powienksz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powiększ

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po większ

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powiękrz

Niepoprawna pisownia