Poprawna pisownia

poważna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powarzna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po warzna

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po ważna

Niepoprawna pisownia