Poprawna pisownia

pourywać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

połurywać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po urywać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poórywać

Niepoprawna pisownia