Poprawna pisownia

potraktuj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potraktój

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po traktuj

Niepoprawna pisownia