Poprawna pisownia

potknie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podknie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po tknie

Niepoprawna pisownia