Niepoprawna pisownia

potfory

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potwory

Poprawna pisownia