Niepoprawna pisownia

nie wyhowanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niewychowanie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie wychowanie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie, na przykład: To nie wychowanie ma największe znaczenie, ale geny.

Niepoprawna pisownia

niewyhowanie

Niepoprawna pisownia