Niepoprawna pisownia

pószki

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

puszki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

purzki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pużki

Niepoprawna pisownia