Niepoprawna pisownia

poszedłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poszłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po szłaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poszłaź

Niepoprawna pisownia