Niepoprawna pisownia

posłuhali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

posłuchali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po słuchali

Niepoprawna pisownia