Niepoprawna pisownia

porabiaż

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

porabiasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po rabiasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

porabiarz

Niepoprawna pisownia