Niepoprawna pisownia

pónktów

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

punktów

Poprawna pisownia