Niepoprawna pisownia

ponad przeciętni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ponadprzeciętni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ponadprzecientni

Niepoprawna pisownia