Poprawna pisownia

pomóc

Poprawna pisownia, znaczenie: słowem pomóc określa się różnego rodzaju działania, które podejmujemy, chcąc odciążyć lub wesprzeć kogoś w wykonywanej przez niego czynności – co w praktyce następuje najczęściej poprzez udzielenie tej osobie wsparcia, ratunku lub pomocy.


Niepoprawna pisownia

pomódz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomudz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomuc

Niepoprawna pisownia