Poprawna pisownia

poliż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

polisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

polirz

Niepoprawna pisownia