Niepoprawna pisownia

pół profesjonalna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

półprofesjonalna

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pół-profesjonalna

Niepoprawna pisownia