Poprawna pisownia

poje

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pojje

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po je

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po jje

Niepoprawna pisownia