Niepoprawna pisownia

pogudź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pogódź

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po gódź

Niepoprawna pisownia