Niepoprawna pisownia

podwyszszenia

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podwyższenia

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pod wyższenia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podwyrzszenia

Niepoprawna pisownia