Niepoprawna pisownia

podnajołem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podnająłem

Poprawna pisownia