Poprawna pisownia

podjudzam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pod judzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

potjudzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podjucam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podjódzam

Niepoprawna pisownia