Poprawna pisownia

podjeżdżać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podjeszdżać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podjerzdżać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podjeżczać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod jeżdżać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

potjeżdżać

Niepoprawna pisownia