Poprawna pisownia

podjeżdża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podjeżcza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pod jeżdża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

potjeżdża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podjeszdża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podjerzdża

Niepoprawna pisownia