Niepoprawna pisownia

podemnom

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pode mną

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pode mnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podemną

Niepoprawna pisownia