Poprawna pisownia

podążam

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po dążam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podonrzam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podonżam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podąrzam

Niepoprawna pisownia