Niepoprawna pisownia

pod wyższeni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podwyższeni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podwyrzszeni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podwyszszeni

Niepoprawna pisownia