Niepoprawna pisownia

poczwarte

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po czwarte

Poprawna pisownia