Poprawna pisownia

pocztówki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pocztófki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po cztówki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pocztuwki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pocztufki

Niepoprawna pisownia