Niepoprawna pisownia

póca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

płuca

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

puca

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie w znaczeniu: osoba, zwykle dziecko, mająca twarz o wydatnych policzkach.

Niepoprawna pisownia

płóca

Niepoprawna pisownia