Poprawna pisownia

apartamencie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

apartamendzie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apardamencie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

apartamęcie

Niepoprawna pisownia