Poprawna pisownia

pobudki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pobutki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po budki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pobódki

Niepoprawna pisownia