Poprawna pisownia

pobliska

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poblizka

Niepoprawna pisownia