Niepoprawna pisownia

po wietrzny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powietrzny

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powieczny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powietżny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

powietszny

Niepoprawna pisownia