Niepoprawna pisownia

po ufni

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poufni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poófni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

połufni

Niepoprawna pisownia