Niepoprawna pisownia

po uczyć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pouczyć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

połuczyć

Niepoprawna pisownia