Niepoprawna pisownia

po rabiało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

porabiało

Poprawna pisownia