Niepoprawna pisownia

po porzarze

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

po pożarze

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po porzaże

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

popożarze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po pożaże

Niepoprawna pisownia