Niepoprawna pisownia

po pisana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

popisana

Poprawna pisownia